Veiligheid

Natuurlijk besteden we veel aandacht aan veiligheid voor medewerkers. We maken vakkundig gebruik van ons materieel en van onze specifieke kennis. Bovendien is veiligheid ook een kwestie van logisch nadenken: veilig werken zit in je DNA. Dat stelt ons in staat om, ook na een dag van uitdagende omstandigheden, weer veilig thuis te komen.

Veilig werken

Natuurlijk besteden we veel aandacht aan veiligheid voor medewerkers. We maken vakkundig gebruik van ons materieel en van onze specifieke kennis. Bovendien is veiligheid ook een kwestie van logisch nadenken: veilig werken zit in je DNA. Dat stelt ons in staat om, ook na een dag van uitdagende omstandigheden, weer veilig thuis te komen.

Veiligheidscertificaten: VCA en NEN Veiligheidsladder

We werken aantoonbaar veilig. Zowel ons bedrijf als alle operationele medewerkers zijn VCA-gecertificeerd. Bovendien werken we met de NEN Veiligheidsladder, gebaseerd op de ProRail Veiligheidsprestatieladder. Hiermee meten we hoe bewust onze organisatie omgaat met veiligheid. Met als doel: het terugdringen van onveilige situaties en incidenten. We werken met een prestatiebeoordelingssysteem. We spreken elkaar aan en helpen elkaar.

Standaardrisico’s en specifieke risico’s minimaliseren

Welke opdracht we ook voor u uitvoeren, elke stap vindt zorgvuldig plaats. We brengen vooraf de risico’s in kaart en bespreken deze met u als opdrachtgever en met onze medewerkers. Daarbij gaat het om zowel de standaardrisico’s als ook om de specifieke risico’s van het project.  Ook tijdens de uitvoering minimaliseren we natuurlijk de risico’s, met goede instructies en een veilige inrichting van het werkterrein. De uitvoerder houdt hierop kritisch toezicht. Vrijwel alle medewerkers zijn bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Wat zegt onze gedragscode over veilig werken?

Binnen De Wilde hanteren we gedragscodes waar medewerkers zich aan dienen te houden.

  • Wees alert op je eigen veiligheid en die van anderen;
  • Spreek elkaar aan op onveilig of veilig gedrag;
  • Signaleer verbetermogelijkheden en meld deze.

Bekijk onze Gedragscode