KAM

Kwaliteitsbeleid

Ons werk is altijd maatwerk. Het vraagt om een secure voorbereiding en uitvoering. Opdrachtgevers waarderen onze focus op kwaliteit. Daarin gaan we verder dan wordt voorgeschreven. Kwaliteit staat bij ons namelijk centraal. We besteden daarom veel aandacht aan het vakmanschap, de deskundigheid en de professionaliteit van onze medewerkers.

Lees meer

Veiligheidsbeleid

Natuurlijk besteden we veel aandacht aan veiligheid voor medewerkers. Want betonboren is niet zonder risico’s. We maken vakkundig gebruik van ons materieel en van onze specifieke kennis. Bovendien is veiligheid ook een kwestie van logisch nadenken en eigenverantwoordelijkheid te tonen.  

Veilig werken zit in je DNA. Dat stelt ons in staat om, ook na een dag van uitdagende omstandigheden, weer veilig thuis te komen.

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaam werken is essentieel, in het belang van mens en milieu. We gebruiken ons materieel efficiënt, gaan zuinig om met energie en maken ons medewerkers hiervan bewust. En in het kader van de Co2-Prestatieladder (niveau 5) werken we continu aan verbetering, samen met andere partijen in de markt.

Lees meer

Certificeringen

De Wilde Betonboringen werkt met focus op kwaliteit, veiligheid en milieu.

Onze certificaten zijn hier te downloaden.

 

Lees meer

Milieubeleid

Meegaan met de tijd is voor ons belang. In het belang van mens, dier en milieu gebruiken we ons materieel efficiënt. We gaan zuiniger om met energie en zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de natuur.

 

Lees meer

Veiligheidsbewustzijn

De Wilde behaalt Veiligheidsladder Trede 4

Veiligheid heeft bij De Wilde hoge prioriteit en zit in alle vezels van ons bedrijf verankerd. Eind maart 2020 hebben de veiligheidsaudits voor Trede 4 plaatsgevonden, waarna wij de goedkeuring en het nieuwe certificaat Veiligheidsladder Trede 4 ontvingen. Inmiddels hebben wij dit niveau in 2021 weten te hercertificeren. Wij zijn trots op het behaalde resultaat. Hier hebben wij samen – als één bedrijf – hard aan gewerkt.

Lees meer

Certificeringen

Bekijk alle downloads