Kwaliteitsbeleid

Ons werk is altijd maatwerk. Het vraagt om een secure voorbereiding en uitvoering. Opdrachtgevers waarderen onze focus op kwaliteit. Daarin gaan we verder dan wordt voorgeschreven. Kwaliteit staat bij ons namelijk centraal. We besteden daarom veel aandacht aan het vakmanschap, de deskundigheid en de professionaliteit van onze medewerkers.

Vakmanschap, deskundigheid, professionaliteit

Aan de basis van goede kwaliteit staat het vakmanschap van onze medewerkers. Hun kennis en kunde is voor ons onmisbaar. We volgen continu opleidingen, houden onze kennis actueel en geven die aan elkaar door. Onze medewerkers hebben kennis van de actuele wet- en regelgeving. Deskundigheid krijgt bij ons veel aandacht. Wij staan voor een professionele houding en sympathiek gedrag in de omgang met klanten en collega’s.

ISO 9001 als verankering

Het kwaliteitsbeleid binnen De Wilde Betonboringen is verankerd in het KAM-handboek. De norm NEN-EN-ISO 9001 is daarbij ons handvat en verankert kwaliteit binnen onze organisatie. Plan-do-check-act cycli spelen een belangrijke rol binnen ons kwaliteitsbeleid. Wij streven naar het beste en wanneer dat niet lukt, leren wij daar graag van, zodat wij het de volgende keer weer beter kunnen doen.